Liste

Nadar i Polska

Wierni romantycznym ideałom młodości, w 1848 bracia Félix i Adrien Nadar, z paszportami na spolszczone nazwisko Nadarsky, wyruszyli do Polski, pragnąc dołączyć się do walki o jej wyzwolenie spod zaborów. Liczni Polacy są uwiecznieni na zdjęciach wykonanch w ich zakładzie.

 • Collection d'autographes...
 • M. Godbeshi [i.e. Godebski]...
 • Wolowski Atelier Nadar. 1900
 • Kowalsky, musicien Atelier...
 • Prince Poniatowski 1900
 • Adam Mickiewitz :...
 • Portrait posthume de...
 • Leon Jablonski Nadar (1820...
 • Iwaszkiewicz Nadar (1820...
 • Jan Reszke Nadar (1820...
 • Colonel S. Sierakowski ...
 • Panthéon Nadar Nadar (1820...
 • Comte Branicki Atelier...
 • Prince Czartoryski Atelier...
 • Rodakovski : caricature ...
 • Me Galzynski Atelier Nadar...
 • Prince Lubomirski, réfugié...
 • Gartoriski [i.e....
 • Adam Mickiewitz [i.e....
 • Kossac [i.e. Kossak],...
 • Charles-Edmond Chojecki ...
 
 
Afficher tous les documents >