Wojna 1914-1918 i odrodzenie niepodległej Polski

Koniec I wojny światowej przyniósł ze sobą znaczące zmiany na politycznej mapie Europy. Upadek wielkich mocarstw dał szansę na odrodzenie wielu państwom. Spełniło się też marzenie kilku pokoleń Polaków : po 123 latach rozbiorów Polska odzyskała niepodległość. 

Pierwsza wojna i kwestia polska

Polacy nigdy nie stracili nadziei na niepodległość ojczyzny. Wielokrotnie w XIX wieku starali się ją odzyskać z bronią w ręku. Jednak wiadome było, że tylko konflikt między zaborcami może dać realną szansę  na odzyskanie wolności. Gdy wybuchła  I wojna, Europa podzieliła się na dwa obozy: Ententę (główne państwa: Wielka Brytania, Francja, Rosja) i Państwa centralne (Austro-Węgry, Niemcy, poparte przez Turcję i Bułgarię). Tysiące Polaków biło się na wszystkich frontach europejskich, tworzono rozliczne formacje wojskowe, jednocześnie politycy,  pisarze, artyści podejmowali wiele akcji dyplomatycznych, aby sprawa polska nie została zapomniana. Ostatecznie 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, stając się znów niezależnym państwem.

Błękitna armia (Armia Hallera)

W 1917 roku dekretem prezydenta Republiki Francuskiej Raymonda Poincarégo, utworzono we Francji armię polską. Polacy nosili błękitne mundury armii francuskiej, stąd nazwa « błękitna armia ». W październiku 1918 roku na czele formacji stanął generał Józef Haller. W 1919 roku Armia Hallera liczyła ok. 68 000 żołnierzy . Od kwietnia do czerwca  1919 roku trwało przemieszczanie hallerczyków do Polski.  Już w maju tego samego roku część wojska wysłano na front polsko-rosyjski, żołnierze brali udział w wielu walkach z Armią Czerwoną – między innymi z konnicą gen. Siemiona Budionnego. We wrześniu 1919 armia generała Hallera została włączona do Wojska Polskiego.

Traktat wersalski

Polska została formalnie uznana za państwo niepodległe podczas paryskiej konferencji pokojowej (1919-1920). Dokumenty paryska konferencja pokojowa zawierające dotyczące jej ustalenia : Traktat Wersalski (28 czerwca 1919) i Traktat z Saint-Germain-en-Laye (10 września 1919) zostały podpisane przez Ignacego Jana Paderewskiego, premiera i ministra spraw zagranicznych w rządzie II RP i Romana Dmowskiego.

 

 

Ilustracja : Le 14 juillet 1919, soldats polonais (Arc de Triomphe). Photographie de presse, agence Meurisse