Liste

Polonica : Zbiory z Biblioteki uniwersyteckiej w Lille

Polonika stanowią  istotną część zbiorȯw bibliotecznych gromadzonych od chwili założenia uniwersytetu, a w szczegȯlności od otwarcia w 1927 r. Wydziału Studiȯw Polonistycznych. Ich bogactwo odzwierciela dorobek ponad dziewięćdziesiątu lat pracy badawczej związanych z nim  polonistȯw.

  • La constitution polonaise ...
  • Notre Pologne 1931-1939
  • Zolnierz polski we Francji ...
  • Les Amis de la Pologne 1929...
  • Wiarus polski 1943-1944
  • Dziewczyna z Champs-Elysées...
  • O Żołnierzu tułaczu 1946
  • Pages choisies. Editions...
 
 
Afficher tous les documents >