Polonica : Zbiory z Biblioteki uniwersyteckiej w Lille

Polonika stanowią  istotną część polskich zbiorȯw związanych z historią uniwersytetu , a w szczegȯlności z założonym na tej uczelni w 1927 r. Wydziałem Studiȯw Polonistycznych. Ich bogactwo odzwierciela ponad dziewięćdziesiąt lat pracy badawczej związanych z nim  polonistȯw. Ze względu na ich zasobność i wyjątkowy charakter, zbiory poloników w bibliotece Uniwersytetu w Lille są wpisane na liste COLLEx majcą na celu identyfikację i promocję unikatowych materiałów bibliotecznych.