Liste

Projekt

Instytucje partnerskie

Portal jest owocem współpracy sześciu instytucji francuskich i polskich.

Read more >
Pracowali nad projektem

Specjaliści z Polski i z Francji

Read more >
Zespół

Zespół projektowy

Read more >
Wstęp

Biblioteka cyfrowa Francja-Polska prezentuje wybór dokumentów ilustrujących ciągłość i różnorodność związków polsko-francuskich na przestrzeni wieków. Mimo oddalenia geograficznego, liczne obopólne interesy sprzyjały rozwojowi wielowiekowej przyjaźni, naznaczonej wzajemną fascynacją.

dr hab. Janusz Pezda, historyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Read more >