Literatura i wymiana myśli
Adam Mickiewicz (1798-1855)

Adam Mickiewicz (1798-1855) polski poeta, filozof, działacz społeczny, wykładowca. Jego utwory przez pokolenia kształtowały wyobraźnię, patriotyzm i wspólną pamięć Polaków. Zaliczany do grona trzech romantycznych wieszczów, którzy w swojej twórczości przepowiadali przyszłość Polski i jej rolę wśród narodów europejskich.

Inni poeci polscy w Paryżu

XIX-wieczny Paryż był miejscem dłuższych lub krótszych pobytów najsławniejszych poetów polskich epoki. Oprócz Adama Mickiewicza przebywali tam Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid i wielu innych.

Literatura francuska w Polsce

Dzieła literatury francuskiej w tłumaczeniu na polski.

Literatura polska po francusku

Dzieła literatury polskiej w tłumaczeniu na francuski.

Kultura Paryska

Przygoda zaczęła się w 1946 roku, gdy mała grupa polskich emigrantów nie godząc się na narzuconą przez komunistów rzeczywistość postanowiła walczyć jedyną bronią, którą mieli do dyspozycji, walczyć słowem drukowanym.