Pracowali nad projektem

Specjaliści z Polski i z Francji

     Piotr Bachtin, iranista, tłumacz. Absolwent iranistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się szerokim wachlarzem zagadnień dotyczących Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji.

Anna Bernhardt jest członkiem Zarządu Instytutu Literackiego Kultura i współzałożycielem Fundacji Kultura Paryska. Zajmuje się portalem Kultura Paryska, organizowaniem wystaw i konferencji we współpracy również z polskimi partnerami. Odpowiedzialna za archiwum ILK, pilotuje również nowatorski program publikacji archiwalnych dokumentów w internecie.

Prof. Hubert Chudzio, zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Związany z Polską Akademią Umiejętności. Współpracuje z Biblioteką Polską w Paryżu oraz placówkami naukowymi i kulturalnymi w Londynie i Nowym Jorku. Zainteresowania naukowe to dzieje Powstania Listopadowego, Wielka Emigracja, peregrynacje Polaków po Bliskim Wschodzie i Księstwo Warszawskie. Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie. Kierownik ekspedycji naukowych do kilkunastu krajów świata. Jako dziennikarz od lat współpracuje z telewizjami polskimi (TVP, TVN) i zagranicznymi (Discovery, Planete). Reżyseruje filmy o tematyce historycznej i archeologicznej. Wielokrotnie nagradzany za swą działalność naukową i filmową. Członek prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku.
 

Henryk Citko, W latach 1988–2000 mieszkał w Paryżu. Absolwent INALCO (Institut national des langues et Civilisations orientales), pracował w BDIC (Bibliothèque de la documentation internationale contemporaine) i w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Pracował w redakcji „Zeszytów Literackich”, w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, od 2007 r. kustosz w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej, opracował inwentarz Archiwum Zbigniewa Herberta; współpracuje z redakcjami wydawnictw literackich.

Mireille François Kierownik pracowni konserwacji i kolekcji starodruków w Bibliothèques de Nancy. Uczestniczyła w przygotowaniu wszystkich wystaw zorganizowanych od 1991 r. przez Bibliothèque Stanislas, między innymi ekspozycji Les graveurs lorrains et l’art du livre (1994) poświęconej grafikom lotaryńskim oraz  A livres couverts: reliures du Moyen âge à nos jours  (2007-2008), dotyczącej opraw książkowych od średniowiecza do współczesności. W latach 2004-2005 brała udział w organizacji wystawy poświęconej Stanisławowi Leszczyńskiemu Stanislas, un roi de Pologne en Lorraine w Musée Lorrain w Nancy. Wiedzę o piśmiennictwie lotaryńskim wzbogaca i popularyzuje pisząc artykuły na „Épitomé”, oficjalnym blogu poświęconym badaniom nad historią i zbiorami Bibliothèques de Nancy.

Małgorzata Maria Grąbczewska – zastępczyni Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, była radczyni ds. kultury Ambasady RP we Francji, kuratorka zbiorów fotograficznych Biblioteki Polskiej w Paryżu i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Redaktorka naczelna czasopisma naukowego Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii. Autorka kilkudziesięciu artykułów i tekstów krytycznych z zakresu historii sztuki XVIII i XIX wieku, a w szczególności historii i teorii fotografii. Wydawca, wykładowczyni, tłumaczka i kuratorka wystaw.

  Agata Kocot, z wykształcenia slawistka.
Pracuje w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej w Warszawie, w sekcji Bibliografii Poloników Zagranicznych.
 

Urszula Król jest absolwentką Instytutu  Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kustosz w Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. Interesuje się sztuką XIX wieku, szczególnie epoką romantyzmu oraz niejednoznacznymi związkami między muzyką, poezją i malarstwem.  Oprócz tego jest miłośniczką języka francuskiego, francuskiej kultury, fascynuje ją historia wielowiekowych związków polityczno-kulturalnych między Francją a Polską.

Aleksander Musiał jest doktorantem historii sztuki nowożytnej na Uniwersytecie w Princeton oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cambridge. Jego badania nad sztuką wschodnioeuropejską XVIII wieku wsparły Bibiliotheca Hertziana, British School at Rome, École Normale Supérieure, High Meadows Environmental Institute oraz Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel. Były stażysta działów kuratorskich w Princeton University Art Museum, Frick Collection i Morgan Library. Obecnie jest stypendystą Paul Mellon Fellowship w Center for Advanced Study in Visual Arts przy National Gallery of Art w Waszyngtonie (DC)
 

Astrid Mallick, Historyk sztuki, od  2011 jest odpowiedzialna za kolekcję grafiki w Bibliothèque Stanislas. W  latach 2005-2011 pracowała nad inwentaryzacją zbiorów graficznych w Musée Lorrain w Nancy. Obecnie zajmuje się konserwacją, badaniami i popularyzacją kolekcji grafiki oraz innymi zbiorami sztuki znajdującymi się w bibliotece.

Aneta Nisiobęcka, historyk, archiwistka. Absolwentka Instytutu Historii i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracę doktorską, napisaną na podstawie nieznanych materiałów źródłowych z archiwów departamentalnych we Francji, poświęciła powrotowi Polaków z Francji do Polski po II wojnie światowej i ich adaptacji w okresie stalinowskim. Jej badania naukowe koncentrują się na historii relacji polsko-francuskich oraz historii emigracji polskiej we Francji w XX w. Jest badaczką i archiwistką w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Kazimierz Ossowski, absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1978); doktor nauk humanistycznych (stopień uzyskany na podstawie rozprawy Prasa Księstwa Warszawskiego, obronionej w Instytucie Badań Literackich PAN w 2001 r.). Od 1978 r. w Bibliotece Narodowej; od 1995 r. asystent, następnie (od 2001) adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa.  Laureat Nagrody Specjalnej im. Michała Walickiego (1978), przyznawanej przez Sekretarza Naukowego PAN w zakresie bibliotekoznawstwa, oraz Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za książkę Prasa Księstwa Warszawskiego (2004).
 

Janusz Pezda, dr hab. historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej  Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, pracownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich.
Specjalista historii emigracji XIX-go wieku, interesuje się szczególnie dziejami Wielkiej Emigracji, Biblioteki Polskiej w Paryżu, rodu Czartoryskich, instytucji polskich za granicą oraz historią Francji i historią regionalną.

    Agata Pietrzak – historyk sztuki, kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Zajmuje się historią grafiki polskiej oraz historią polskiego kolekcjonerstwa. Autorka opracowań poświęconych twórczości Stefana Mrożewskiego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej. Opublikowała również artykuły dotyczące kolekcji Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej i Zofii Ossolińskiej. Obecnie pracuje nad dziejami zbiorów graficznych z kolekcji Potockich z Wilanowa.
Anne Randier-Glenisson, członek  IREMUS (Institut de Recherche en Musicologie). W 1992 r. podejmuje pracę na stanowisku kustosza w dziedzinie muzyki w Wydziale zbiorów audiowizualnych w Bibliothèque nationale de France. W 1998 r. przechodzi do Wydziału Muzyki, gdzie kontynuuje pracę nad wzbogacaniem zbiorów muzycznych i jest odpowiedzialna za archiwum Gustava Charpentier.
 

Bruno Sagna, zastępca szefowej do spraw międzynarodowych w Bibliothèque nationale de France. Od 2010 r. jest odpowiedzialny za kontakty między Europą i Ameryką Północną. Doradca literacki w dziedzinie literatury skandynawskiej w wydawnictwie Seuil. Kustosz bibliotek od 1994 r., absolwent wyższej szkoły tłumaczy  ESIT  (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs) i skandynawistyki na uniwersytecie Sorbony Paris IV.

  

Renata Suchowiejko, dr hab. prof. UJ. W latach 2008-2012 była dyrektorem Instytutu Muzykologii na Wydziale Historycznym UJ, a w latach 2011-2020 kierownikiem Zakładu Metodologii i Historii muzyki XIX-XXI wieku w tymże instytucie. Prowadzi zajęcia z zakresu historii muzyki XIX i XX wieku oraz metodologii badań muzykologicznych. Wykładała gościnnie w Paryżu, Brukseli, Bloomington, Weimarze, Lipsku, Ołomuńcu, St. Petersburgu i Moskwie. Kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

  Elisabeth Walle, bibliotekarz w Oddziale Literatur Świata w Bibliothèque nationale de France, zajmuje się nabytkami, opracowaniem i popularyzacją zbiorów w dziedzinie polonistyki i slawistyki

 

Ilustracja : Pour la Pologne ! (7 avril 1848)

Réduire l'article ^