Emigracja miedzywojenna
Polonica : Zbiory z Biblioteki uniwersyteckiej w Lille

Polonika stanowią  istotną część polskich zbiorȯw związanych z historią uniwersytetu , a w szczegȯlności z założonym na tej uczelni w 1927 r. Wydziałem Studiȯw Polonistycznych.

Polska prasa emigracyjna we Francji - La Contemporaine

Zbiór prasy emigracji polskiej we Francji znajdujący się w BDIC obejmuje 118 tytułów (w sumie 218 000 stron), w całości zygitalizowanych i dostępnych online.