Liste

Văn học dịch

Bản dịch tiếng Pháp
Xem chi tiết
 
 • Eurydice Nguyễn Tiến...
 • Chuyên doi xua : contes...
 • Tục ngữ Annam : Dịch ra...
 • Les aventures d'Aristonus ...
 • Kim Vân Kiều tân truyện :...
 • Contes et moralités...
 • Lục Vân Tiên Đình Chiểu...
 • Lục Vân Tiên : Poème...
 • Plaintes d'une jeune fille...
 • Les Fables de La Fontaine ...
 • Récitations choisies et...
 • Kim-Van-Kiéou : Le célèbre...
 • Les pruniers refleuris :...
 • Les poèmes de l'Annam K....
 • Luc Van Tiên ca diên D. C....
 • Chrestomathie...
 • Luc-Van-Tiên, poème...
 • Six bonzes et une vieille...
 
 
Tra cứu tài liệu
Bản dịch tiếng việt
Xem chi tiết
 
 • Câu quắc anh hùng XXe
 • Tân-nũ ̛học-sinh 1929
 • Cái nạn văn chương : Mượn...
 • Giọt lệ giang hồ : Cảnh thế...
 • Thùng thơ bí mật : Tiểu...
 • Tuồng tứ linh 1928
 • Truyện Tỳ bà 1923
 
 
Tra cứu tài liệu