Liste

Sân khấu

 • Tuồng Thương khó Nguyễn Bá...
 • Chen thuốc độc Vũ Ðinh...
 • Uyên ương : Bi kịch chia...
 • Tú Uyên : Kịch Hồng Quang....
 • Tứ đổ tường : Cuốn 1 T. Q....
 • Trời Nam mưa gió : Ca kịch ...
 • Trí giả tự xử : Cảnh thế...
 • Toà án lương tâm : Bi kịch...
 • Sính-tụng-phái : Hài kịch...
 • Si tình mộng tỉnh : Bi kịch...
 • Ông tây Annam : Hài kịch ba...
 • Nỗi lòng ai tỏ? : Bi kịch...
 • Lọ vàng : Hài kịch chia làm...
 • Hai trái tim : Bi kịch X....
 • Giây oan nghiệt : Kịch nói...
 • Giao thừa : Kịch một màn K...
 • Uyên uơn̛g H. D. Vi. 1928
 • Bài ca mơí khác thư ́ T. B...
 • Bài ca mơí lục tài tư ̉ H....
 • Bản đơǹ kiêm̀ T. B....
 • Bài ca mơí thập nhị tài...
 • Bài ca Lục Vân Tiên mơí...
 
 
Tra cứu tài liệu