Bộ sưu tập Chia sẻ di sản trực tuyến

Đến bộ sưu tập

Thư viện Hoa phượng vỹ là một phần của bộ sưu tập « Chia sẻ di sản trực tuyến », minh chứng cho mối liên hệ giữa Pháp với thế giới thông qua các bộ sưu tập trong Thư viện Quốc gia. 

Tập hợp tất cả các chủ đề, các trang web của bộ sưu tập cho phép truy cập vào các tài liệu giữa nhiều quốc gia khác nhau cũng như các cơ sở đối tác. Di sản chung này được tạo ra nhờ đóng góp của các nhà khoa học Pháp và nước ngoài xứng đáng trở thành nền tảng cho các nghiên cứu chéo.

Réduire l'article ^