Điều kiện sử dụng chung

Cập nhật lần cuối : 26/05/2021

LỜI NÓI ĐẦU

Các điều kiện sử dụng chung hiện hành của trang web có tên « Thư viện Hoa phượng vỹ » với địa chỉ https://heritage.bnf.fr/france-vietnam/fr mà sau đây gọi là « Trang web » xác định các điều kiện sử dụng Trang web dành cho người dùng.

Khi truy cập Trang web, người dùng của Trang web (sau đây gọi là « người dùng ») thừa nhận là đã đọc các thông báo pháp lý của Trang web và chấp nhận các điều kiện sử dụng chung hiện hành (sau đây gọi là « Điều kiện sử dụng chung »).

Điều kiện sử dụng chung được áp dụng là những điều kiện có thể xem được trên Trang web vào lúc người dùng kết nối với Trang web. 

Thư viện Quốc gia Pháp có quyền sửa đổi Điều kiện sử dụng chung bất cứ khi nào bằng cách đăng tải một phiên bản mới trên Trang web để phù hợp với những thay đổi về luật pháp và quy định, hoặc với các tính năng mới của Trang web có thể cung cấp cho người dùng. Ngày cập nhật cuối cùng của điều kiện sử dụng chung được đề ở dòng đầu tiên của tài liệu này.

 

1. ĐỐI TƯỢNG

Mục đích của các điều kiện sử dụng chung hiện hành là xác định và điều chỉnh các điều khoản sử dụng Trang web đối với người dùng.

2. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web dành riêng cho việc thu thập các tài liệu đặc biệt, là minh chứng cho sự tương tác giữa Pháp và thế giới. Các tài liệu này được cho phép truy cập ở mọi nơi và bởi mọi người, và được làm rõ trong các bài viết.

Trang web cho phép người dùng tham khảo tiểu dẫn của tất cả các tài liệu số hóa nằm trong các bộ sưu tập của Thư viện Quốc gia Pháp hoặc các tổ chức đối tác. Trang web cũng cung cấp cho mỗi tài liệu một tiểu dẫn, một liên kết đưa đến thư viện số trực tuyến của Thư viện Quốc gia Pháp có tên là Gallica, để người dùng tham khảo tài liệu này. 

Ngoài việc tham khảo các tiểu dẫn và tài liệu của Trang web, người dùng còn có thể :

- chia sẻ tài liệu lên mạng xã hội hoặc các trang web khác,

- được chuyển hướng sang những trang web của Thư viện Quốc gia Pháp hoặc các tổ chức đối tác cũng như đối tác thương mại của Thư viện Quốc gia Pháp.

3. ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP TRANG WEB

Việc sử dụng Trang web cần có kết nối Internet, tốt nhất là tốc độ cao. Cần nói rõ rằng kết nối này không được quản lý bởi Thư viện Quốc gia Pháp.

Người dùng có thể truy cập Trang web từ một máy tính cá nhân hoặc từ tất cả các thiết bị di động khác (như máy tính bảng, điện thoại,…) cho phép kết nối Internet.

4. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NỘI DUNG TRANG WEB

4.1 Các bài viết tra cứu trên Trang web

Các bài viết trên Trang web được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, người dùng cam kết không tái sử dụng các bài viết này khi không liên hệ trước với Thư viện Quốc gia Pháp và khi không nhận được sự cho phép của các chủ thể về quyền liên quan.

4.2 Tài liệu số hóa chú dẫn trên Trang web và tra cứu trên Gallica hoặc các trang web khác

Để tái sử dụng các tài liệu số hóa chú dẫn trên Trang web và tra cứu trên thư viện số trực tuyến Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp, người dùng phải tuân thủ các điều kiện sử dụng chung của trang Gallica cũng như các điều kiện sử dụng nội dung của Gallica, xem thêm tại đây : http://gallica.bnf.fr/html/und/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica

Người sử dụng được thông báo rằng các điều kiện sử dụng tài liệu tra cứu trên Gallica có thể thay đổi tùy theo tổ chức cung cấp tài liệu số và vì vậy cam kết liên hệ với tổ chức cung cấp tài liệu đó trước khi tái sử dụng và tuân thủ các điều kiện sử dụng liên quan.

Một số tài liệu số được chú dẫn đồng thời trên Trang web và trên Gallica nhưng chỉ được tra cứu trên trang web của tổ chức cung cấp tài liệu đó.

Trong trường hợp này, người dùng cam kết liên hệ với tổ chức cung cấp tài liệu trước khi tái sử dụng và tuân thủ các điều kiện sử dụng liên quan.

4.3 Tiểu dẫn và siêu dữ liệu của các tài liệu số

Để tái sử dụng siêu dữ liệu của các tài liệu được chú dẫn trên Trang web, người dùng cam kết chú dẫn và tuân thủ các quy tắc của từng tổ chức cung cấp tài liệu gắn với siêu dữ liệu.

 

5. CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Trang web, người dùng cam kết không làm trái các luật và quy định có hiệu lực cũng như các điều kiện sử dụng chung. Người dùng được thông báo rằng bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản đã nêu đều có thể dẫn đến các thủ tục pháp lý và biện pháp trừng phạt cho hành động của mình.

Người dùng lưu ý rằng trong trường hợp việc sử dụng Trang web là trái với các điều kiện sử dụng chung hiện hành và trái với luật và các điều khoản quy định có hiệu lực, Thư viện Quốc gia Pháp được phép tiến hành ngăn chặn việc truy cập ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Như vậy, Thư viện Quốc gia Pháp không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc sử dụng Trang web của người dùng không tuân thủ các điều kiện sử dụng chung hiện hành.

 

6. DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ COOKIE

6.1 Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ người dùng trên Trang web

Trang web « Thư viện Hoa phượng vỹ » không thu thập bất kỳ dữ liệu nào mà người dùng không biết và không chuyển bất kỳ dữ liệu nào cho bên thứ ba.

6.2 Dữ liệu được thu thập gián tiếp từ người dùng Trang web (« Cookie »)

Với mục đích cải thiện dịch vụ, một công cụ quản lý thống kê sẽ đo lường số lượng khách truy cập, số lượng trang được xem cũng như hoạt động của khách truy cập trên trang web. Khi duyệt trang, những thông tin thu thập được sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Những dữ liệu này không được đưa cho các bên thứ ba và không được sử dụng cho mục đích khác.

Ngoài ra, Trang web cung cấp các nút ứng dụng cho phép chia sẻ một số nội dung hiện hành từ Trang web lên các nền tảng mạng xã hội. Các nút ứng dụng này sử dụng cookie được đặt trực tiếp bởi các mạng xã hội để theo dõi quá trình duyệt web của người dùng.

Bằng việc tiếp tục duyệt Trang web, người dùng chấp nhận sử dụng nhiều cookie khác nhau, người dùng được thông báo bằng một biểu ngữ cụ thể hiển thị ở màn hình chính của Trang web. Người dùng có thể từ chối việc sử dụng các ghi nhớ bằng cách làm theo hướng dẫn được thông báo trong bài viết này cũng như tại mục « Tìm hiểu thêm » trong biểu ngữ nói trên.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1 Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang web

Thư viện Quốc gia Pháp là chủ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang web và các yếu tố cấu thành nên nó.

Thư viện Quốc gia Pháp là chủ sở hữu các quyền tạo lập cơ sở dữ liệu cấu thành nên Trang web theo các điều từ L. 341-1 đến L. 343-7 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Người dùng cam kết không sử dụng Trang web theo cách có thể cấu thành vi phạm hoặc vi phạm các luật và quy định của pháp luật Pháp.

7.2 Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu và biểu tượng

Thư viện Quốc gia Pháp là chủ sở hữu các nhãn hiệu « Thư viện Quốc gia Pháp », « BnF » và các biểu tượng tương ứng xuất hiện trên Trang web.

Các nhãn hiệu nói trên đã được Thư viện Quốc gia Pháp đăng ký tại INPI và không được sử dụng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Thư viện Quốc gia Pháp.

Bất kỳ việc sử dụng hoặc gắn toàn phần hay một phần các nhãn hiệu thành lời, nửa tượng hình hay tượng hình mà không có sự cho phép trước của Thư viện Quốc gia Pháp đều bị xử phạt theo điều L. 716-1 của Luật Sở hữu trí tuệ.

7.3 Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung của trang web

Một số nội dung chia sẻ trên Trang web, nhất là các bài viết, đều tuân theo quyền sở hữu trí tuệ.

Do đó, bất kỳ việc tái sử dụng nội dung này đều được giám sát và tuân theo sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền liên quan đến nội dung này, trừ khi việc tái sử dụng nằm trong khuôn khổ các ngoại lệ đối với các quyền của tác giả được quy định trong điều L. 122-5 của Luật Sở hữu trí tuệ.

8. LUẬT ÁP DỤNG – TRANH CHẤP

Trang web và các Điều kiện sử dụng chung tuân theo luật pháp của Pháp. Trong trường hợp có tranh chấp, các tòa án Pháp sẽ là nơi có thẩm quyền giải quyết.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi thư về địa chỉ sau : heritage.dri@bnf.fr

 

 

Réduire l'article ^