Nhóm thực hiện

20 chuyên viên góp phần xây dựng trang web

TS. Giang-Huong Nguyen – Quản lý khoa học, Thư viện Quốc gia Pháp

Louise Crayssac – Điều phối dự án Thư viện Quốc gia Pháp từ ngày 01/01/2021

Franck Hurinville – Điều phối dự án Thư viện Quốc gia Pháp đến ngày 31/08/2020

 

Bùi Thị Thủy – Chuyên viên ban Quan hệ quốc tế, Thư viện Quốc gia Việt Nam

Dương Thị Hương Giang – Chuyên viên ban Quan hệ Pháp ngữ, Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Đức Thắng – Trưởng ban Công nghệ thông tin, Thư viện Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Lương Ninh – Trưởng nhóm sáng tạo nội dung số, Thư viện Quốc gia Việt Nam

Trương Thị Thanh Thủy - Tuyển chọn & phân loại tài liệu, Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

Isabelle Breuil Điều phối hợp tác liên Khoa thuộc Thư viện Quốc gia Pháp

Ange Aniesa - Tuyển chọn tài liệu Bản đồ và Bản vẽ

Pascal Cordereix - Tuyển chọn & phân loại tài liệu Nghe nhìn
 
Luc Menapace - Tuyển chọn & phân loại tài liệu Khoa học và Kỹ thuật
 
Hélène Raymond - Tuyển chọn & phân loại tài liệu Luật pháp, Kinh tế, Chính trị
 
Morgane Spinec - Tuyển chọn & phân loại tài liệu Nghệ thuật sân khấu

 

Alexandra Adamova - Tổng hợp thông tin và hồ sơ của các đối tác trên Gallica, Thư viện Quốc gia Pháp

Anaïs Basse – Quản trị web

Marc Olujic - Thiết kế và phát triển cổng thông tin, Thư viện Quốc gia Pháp

 

Marion Ansel – Điều phối truyền thông, Thư viện Quốc gia Pháp

Alix Lame-Bergis – Điều phối các đối tác trong nước, Thư viện Quốc gia Pháp

Stéphanie Backe – Quản lý hợp đồng, Thư viện Quốc gia Pháp

 

Réduire l'article ^