Hội đồng khoa học

Bao gồm mười hai thành viên, có nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận và đánh giá nội dung khoa học của trang web.

Hội đồng được bổ nhiệm, do bà Laurence Engel, chủ tịch Thư viện Quốc gia Pháp, triệu tập và chủ trì.

Về phía Thư viện Quốc gia Pháp:
 
Isabelle Nyffeneger, Giám đốc Phái đoàn Quan hệ Quốc tế, điều hành dự án. 
 
Chuyên môn khoa học của các thành viên trong các bộ sưu tập liên quan đến di sản và lịch sử của khu vực:
 • Catherine Aurerin, Giám đốc Khoa Luật, Kinh tế, Chính trị
 • Jean-Marie Compte, Giám đốc Khoa Văn học và Nghệ thuật
 • Laurent Hericher, Trưởng ban Bản thảo văn khắc Đông phương
 • Sophie Mazens, Giám đốc Khoa Hợp tác
 • Michel Netzer, Giám đốc Khoa Khoa học và Kỹ thuật
 • Fabien Plazannet, Giám đốc Khoa Triết học, Lịch sử và Khoa học Nhân văn

Về phía các thư viện đối tác:

 • Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Sylvie Vago, Giám đốc các thư viện của Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển

Bảy cá nhân đủ tiêu chuẩn từ giới nghiên cứu:

 • Bà Isabelle Dion, Lưu trữ quốc gia các vùng hải ngoại Pháp
 • GS. TS. Michel Espagne, Labex Transfer - Địa học sư phạm cao cấp Paris
 • Ông Denis Gasquez, cựu chuyên viên BnF
 • GS. TS. François Guillemot, Viện Á Đông - Đại học sư phạm cao cấp Lyon
 • GS.TS. Huỳnh Như Phương, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tp. Hồ Chí Minh
 • GS. TS. Phuong Ngoc Nguyen, Đại học Aix-Marseille
 • GS. TS. Emmanuel Poisson, Đại học Paris Diderot
Réduire l'article ^