Kolekcja wspólne dziedzictwo

Dostęp do kolekcji

Serwis interentowy Francja-Polska jest częścią kolekcji „wspólne dziedzictwo”, która obrazuje więzi  Francji z innymi  krajami na tle zbiorow francuskiej biblioteki narodowej.

Składa się z uzupełniających się rubryk tematycznych, które zapewniają dostęp do zasobów rozproszonych w instytucjach różnych krajów. To wspólne dziedzictwo zaprezentowane dzięki wkładowi specjalistow z Francji i z zagranicy może stać się przedmiotem obustronnych badań naukowych.

Réduire l'article ^