Składa się z uzupełniających się rubryk tematycznych, które zapewniają dostęp do zasobów rozproszonych w instytucjach różnych krajów. To wspólne dziedzictwo zaprezentowane dzięki wkładowi specjalistow z Francji i z zagranicy może stać się przedmiotem obustronnych badań naukowych.