Wielkie wydarzenia
Prasa epoki oświecenia w Warszawie

Francuskojęzyczna prasa wydawana w Warszawie w 2. połowie XVIII.

Napoleon i Polacy

Napoleon Bonaparte (1769-1821), cesarz Francuzów, twórca Księstwa Warszawskiego.

Wielka Emigracja

Po Powstaniu Listopadowym (1830-1831) tysiące Polaków musiało opuścić ojczyznę. Emigracja popowstaniowa nazywana jest « wielką », nie tylko ze względu na liczbę uchodźców, ale również ze względu na olbrzymią rolę, jaką odegrali oni w życiu kulturalnym i politycznym Francji i Polski.

Pierwsza wojna światowa

Koniec I wojny światowej przyniósł ze sobą znaczące zmiany na politycznej mapie Europy. Upadek wielkich mocarstw dał szansę na odrodzenie wielu państwom. Spełniło się też marzenie kilku pokoleń Polaków: po 123 latach rozbiorów Polska odzyskała niepodległość.

Emigracja miedzywojenna

Historia emigracji ekonomicznej Polaków do Francji w okresie międzywojennym (1918-1939).

II wojna światowa

Polska prasa wydawana we Francji w czasie II wojny światowej.