Wielowiekowe i różnorodne zwiazki 
polsko-francuskie sprzyjały wzajemnej 
fascynacji i przyjaźni

 

Wstęp