Wielkie wydarzenia
Prasa epoki oświecenia w Warszawie

Francuskojęzyczna prasa wydawana w Warszawie w 2. połowie XVIII.

Napoleon i Polacy

Napoleon Bonaparte (1769-1821), cesarz Francuzów, twórca Księstwa Warszawskiego.

Wielka Emigracja

Po Powstaniu Listopadowym (1830-1831) tysiące Polaków musiało opuścić ojczyznę. Emigracja popowstaniowa nazywana jest « wielką », nie tylko ze względu na liczbę uchodźców, ale również ze względu na olbrzymią rolę, jaką odegrali oni w życiu kulturalnym i politycznym Francji i Polski.

Pierwsza wojna światowa

Dzieje Polski i Polaków podczas I wojny światowej (1914-1918), Polacy w Armii Francuskiej odzyskanie niepodległości, walka o granice odrodzonego państwa, traktaty pokojowe.

Emigracja miedzywojenna

Historia emigracji ekonomicznej Polaków do Francji w okresie międzywojennym (1918-1939).

Polskie czasopisma podziemne wydawane we Francji

Polska prasa wydawana we Francji w czasie II wojny światowej.